ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Вести

Сигурније школе, отпорније заједнице
Osnovna škola "Bata Bulić" u Petrovcu na Mlavi, realizacija projekta "Sigurnije škole, otpornije zajednice" u saradnji sa opštinskom organizacijom Crveni krst i Crvenim krstom Srbije (RTV MLAVA 03.03.2017.)