ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Распоред писмених провера

Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања за прво полугодиште школске 2017/2018. године

5. разред

  ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV
2-6.10. 9-14.10. 16-20.10. 23-27.10. 30.10-3.11. 6-10.11. 13-17.11. 20-24.11. 27.11-1.12. 4-8.12. 11-15.12. 18-22.12. 25-29.12. 8-12.1. 13-19.1. 22-26.1. 28-31.1.
V-1 Д
 
  Српски
Математика
Француски
Биологија
    Математика   Српски   Енглески Српски
Математика
    Српски    
V-2  
 
Математика Српски Биологија
Француски
Математика       Српски
Математика
  Енглески Српски     Математика
Српски
   
V-3 Е
 
  Српски Француски
Биолгија
Математика        
Српски
Математика
  Енглески Српски Математика   Српски    
V-4  
 
Математика Српски Француски
Биологија
Математика       Српски
 
  Енглески
Математика
Српски       Математика  
V-5 Ч
 
Историја
Математика
Српски
Енглески
Француски
Биологија
Математика   Енглески   Српски   Историја
математика
Српски
Енглески
    Историја Математика  

 
 
6. разред
 
VI-1  
 
Историја
Математика
Српски
Енглески
Биологија
Физика
Математика
Француски
  Енглески   Математика Историја Физика Српски
Енглески
Француски Српски Математика    
VI-2 Ј
 
Математика
Физика
Српски
Еглески
Историја
Биологија
Математика
Француски
  Енглески   Математика   Физика Српски
Енглески
Француски Српски Математика    
VI-3  
 
Енглески
Физика
Српски
Математика
Биологија
Француски
    Математика
Енглески
      Француски
Географија
Српски
Математика
Енглески
Физика
 
 
Српски
     
VI-4 А
 
Физика Српски
Математика
Енглески
Историја
Српски
Француски
  Математика
Енглески
      Географија
Физика
Српски
Математика
Француски
Енглески
    Српски  
VI-5  
 
Математика
Енглески
Српски
Физика
Биологија Математика
Француски
Српски Енглески   Математика   Физика Српски
Енглески
Француски   Математика Српски  
 
 
7.разред

VII-1 Н
 
Физика Српски
Енглески
Историја
Биологија
Математика
Хемија
Француски Енглески
Историја
  Математика
Српски
Хемија Физика Српски
Енглески
Математика
Француски
  Историја    
VII-2  
 
Математика Српски
Физика
Биологија
Француски
Математика
Хемија
    Српски Математика Хемија Енглески
Физика
Српски     Математика
Француски
   
VII-3 Е
 
  Српски
Енглески
 
Историја
Биологија
Математика
Француски
Физика Енглески
Историја
Српски Математика   Физика Српски
Енглески
Математика
Француски
Историја      
VII-4
 
Енглески
Математика
Српски
Физика
Биологија
Француски
Математика   Енглески Српски     Француски
Физика
Српски
Енглески
      Математика  
VII-5  
 Д
Математика
Физика
Српски
Енглески
Биологија
Хемија
Математика
Француски
  Енглески   Математика
Српски
  Физика Српски
Енглески
Француски
Хемија
  Математика    

 
 
 
8.разред
 
VIII-1 Е Физика
Математика
Српски
Француски
 
Географија Математика     Српски Математика Енглески Француски
Физика
Српски Математика        
VIII-2  
 
Физика
Математика
Српски
Енглески
Биологија
Географија
Математика
Француски
  Енглески Српски     Математика
Физика
Српски
Енглески
    Француски Математика  
VIII-3 Љ
 
Енглески
Физика
Српски
Математика
Историја
Географија
Хемија
Француски
  Математика
Енглески
Хемија
Српски
    Француски
Физика
Српски
Математика
Енглески
Хемија
  Историја
Хемија
   
VIII-4  
 
Физика
Математика
Српски
Хемија
Историја
Географија
Математика
Француски
  Хемија Српски     Енглески
Физика
Српски Француски   Историја Математика  
VIII-5 А Математика
Енглески
 
Српски
Физика
 
Географија
Хемија
Математика
Француски
  Енглески Српски
Хемија
 
Математика   Математика
Физика
Српски
Енглески
 
Хемија
  Математика
Француски
 
хемија
 
 
 
 
                                       
Директор
Иван Радосављевић