ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Обавештење о продуженом боравку за родитеље I и II разреда

Датум: 20. Maj 2020 14:50 Категорија: Новости

Поштовани/а,
            Основна школа ''Бата Булић'' Петровац на Млави  школске 2020/21. године планира  отварање одељења продуженог боравка за ученике  I и  II разреда.
Продужени боравак у нашој школи организује се како би се изашло у сусрет потребама родитеља чије се радно време не уклапа са наставом организованом по класичном распореду рада, због чега деца проводе време без надзора до доласка родитеља са посла, као и свим другим родитељима који имају потребу за дужим боравком детета у школи. Такође, организација продуженог боравка омогућила би ученицима првог и другог разреда квалитетно коришћење ваннаставног времена, унапређивање социјалног развоја детета и подстакла напредовање у учењу у подстицајном и безбедном окружењу.
Како је настава у школи организована у две смене, тако да ученици првог и другог разреда једне недеље наставу похађају у преподневној а друге у поподневној смени и рад у одељењу продуженог боравка био би организован, зависно од смене ученика у редовној настави, у две смене и то:
  • од 8 до 14 сати (када су ученици I и II разреда у поподневној смени);
  • од 12 до 18 сати (када су ученици I и II разреда у преподневној смени).
У складу са специфичним потребама породице, родитељи ће имати могућност да своје дете доведу у школу и касније од наведеног времена, односно да дете раније одведу кући, у зависности од времена завршетка свог радног времена.
Дневни распоред активности продуженог боравка обухватао би израду домаћих задатака, слободне активности (интересне групе, радионице, друштвене игре, спортско-рекреативне активности) и два оброка – доручак (или ужину у поподневној смени) и ручак. Све активности са ученицима реализовао/ла би учитељ/ица задужен/а само за продужени боравак, уз усклађивање са активностима у редовној настави.
Цена продуженог боравка за један месец износила би максимално до 5.000 динара. Износ би се уплаћивао на рачун школе до 15. у месецу. За све додатне информације можете се обратити педагогу школе на телефон 063 – 323817.
 
 
Директор школе
Иван Радосављевић