ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Правила понашања у школи

Ученици су обавезни:

 • да се придржавају правила понашања у просторијама школе, школском дворишту и  на другим местима где се изводи образовно - васпитни рад, као и на путу између куће и школе;
 • да буду у школи најмање 5 минута пре почетка наставе;
 • да се пристојно одевају ( не долазе у школу у поцепаним панталонама, кратким сукњама и шортсевима);
 • да не уносе и не бацају храну у учионици, већ за време одмора да поједу ужину у ђачкој кухињи или у дворишту школе;
 • у време оглашавања другог звона буду у својим учионицама и мирно чекају долазак наставника;
 • да редовно похађају наставу, не закашњавају на часове, не ометају извођење наставе, не напуштају час и уредно извршавају своје школске обавезе;
 • да у време часова поштују забрану употребе мобилног телефона и других средстава којима се може ометати рад ( таблета и сл.);
 • да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима и родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику, одељенским старешинама и по потреби другим лицима запосленим у школи;
 • да благовремено правдају изостанке;
 • да не уносе у зграду школе, школско двориште и не носе на путу између куће и школе, опасне предмете којима се може угрозити безбедност ученика, наставника, родитеља и трећих лица;
 • да не уносе и користе дуван, алкохол и наркотичка средства и не подстичу друге ученике на њихову употребу;
 • да не изазивају туче, учествују у тучи или подржавају туче;
 • да прихватају све ученике и не шире националну, расну, верску и другу нетрпењивост према ученицима, наставницима, родитељима;
 • уколико су редари да чувају личне предмете, књиге и прибор ученика, да пријављују наставнику одсутне ученике и сваки нестанак или оштећење имовине школе, ученика или запослених лица;
 • да не уносе било какве измене у школској евиденцији (дневницима рада );