ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Школска библиотека


 
Наша школска библиотека налази се у приземљу школе  и располаже простором од 54m². Библиотека је уједно и читаоница са 25 столица, па се тај простор често користи као учионица и место за одржавање састанака, седница и предавања. Корисници библиотеке су сви ученици и наставници школе.
Библиотека је омиљено место где се ученици окупљају да проведу слободно време у паузи између часова, позајме књигу, читају енциклопедије, раде групне радове. Библиотека поседује интернет везу и један персонални рачунар.
Библиотека располаже са преко 12.000 наслова  и настоји да из године у годину прати освежење књижног фонда новим насловима. Од расположивих  књига су првенствено књиге - обавезна лектира од I – VIII разреда и дечја белетристика. Ту су и бројна дела класичне и савремене књижевности, публикације популарне науке, разни приручници, речници, енциклопедије, стручна литература за наставнике и ученике, која подразумева праћење редовне наставе по предметима, као и уџбеници разних издавача и едукативни материјал за рад са децом са сметњама у развоју.
Делатност школске библиотеке саставни је део васпитно – образовног и библиотечког система и директно је укључена у наставни процес и учење. Стварајући код ученика љубав према књизи као извору знања, као и подизањем свести о вредностима националне културе, а посебно језика, уметности и науке, од ученика се ствара читалац. У оквиру рада библиотеке, често се организују радионице различитог садржаја, како би се на тај начин код деце подстакла креативност и инвентивност.
Библиотека активно сарађује са свим стручним већима и секцијама у школи, учествује у школским акцијама и у обележавању важних датума. Сваке године библиотека бива обогаћена са по неколико стотина нових књига.

Библиотекар, Светлана Павловић.