ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Ђачки парламент

На почетку школске 2020/2021. године оформљен је нови састав Ученичког парламента. Такође су предложени и чланови за стручне органе школе, и дати предлози за активности у оквиру Годишњег програма рада Ученичког парламента.
         
                    УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – школска 2020/2021.

редни број разред и одељење презиме, име ученика и задужења
 
1. VII 1 Илић Кјара
2. VII 1 Животић Матеј
-члан Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
3. VII 2 Миљковић Анђела
-члан Стручног актива за развојно планирање
4. VII 2 Јанковић Дуња – ЗАПИСНИЧАР
5. VII 3 Михајловић Митра
-члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
6. VII 3 Панић Теодора
7. VII 4 Ђорић Јелена
-члан Тима за инклузивно образовање
8. VII 4 Поповић Хелена
-члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
9. VIII 1 Илић Сара
-члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
10. VIII 1 Станојевић Вукашин
11. VIII 2 Илић Софија - ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
-члан Школског одбора
12. VIII 2 Андрејић Анђелина
-члан Тима за самовредновање
13. VIII 3 Јанковић Василиса
-члан Тима за инклузивно образовање
14. VIII 3 Милосављевић Д. Александар
 
15. VIII 4 Атанасковић Сергеј
-члан Тима за професионални развој
16. VIII 4 Ивановић Анђелина – ПРЕДСЕДНИК
-члан Школског одбора
17. VIII 5 Богосављевић Дмитра
 
18. VIII5 Милошевић Лана
-члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 
 


Ђачки парламент у 2019/20. чине следећи ученици:
 1. Сара Илић VII-1
 2. Стеван Миловановић VII-1
 3. Милица Марковић VII-2
 4. Анђелина Андрејић VII-2
 5. Александар Милосављевић VII-3
 6. Василиса Јанковић VII-3
 7. Сергеј Атанасковић VII-4
 8. Петар Матејић VII-4
 9. Дмитра Богосављевић VII-5
 10. Лана Милошевић VII-5
 11. Јелена Гвоздић VIII-1
 12. Анђела Ристић VIII-1
 13. Јелисавета Станковић VIII-2
 14. Анастасија Радивојевић VIII-2
 15. Ружица Стојановић VIII-3
 16. Кристина Аранђеловић VIII-3
 17. Катарина Јанкуцић VIII-4
 18. Драгослава Савић VIII-4
Председник Ученичког парламента:
 • Ружица Стојановић   VIII-3, присуствује састанцима Школског одбора

Заменик председника Ученичког парламента:
 • Анастасија Радивојевић  VIII-2

Записничар:
 • Сергеј Атанасковић VII-4

Члан тима за самовреденовање:
 • Јелена Гвоздић VIII-1

Члан тима за развојно планирање:
 • Драгослава Савић VIII-4

Члан тима за обезбеђивање квалитета рада школе:
 • Катарина Јанкуцић VIII-4

Члан тима за превенцију вршњачког насиља:
 • Василиса Јанковић VII-3

 
*У школској 2019/20.години чланови  Ученичког парламента биће укључени у   активности које су усмерене на:
-побољшање комуникације,  како између самих ученика тако и између ученика и наставника,
-  превенцију вршњачког насиља,
-   стварање пријатне атмосфере у школиској средини.

 Ђачки парламент у 2017/18. чине следећи ученици:
 1. Андрeа Аксовски VII-1
 2. Милена Ђорђевић VII-1
 3. Ирена Милисављевић VII-2
 4. Милица Динић VII-2
 5. Ива Николић VII-3
 6. Марко Мандић VII-3
 7. Теа Перић VII-4
 8. Теа Јекели VII-4
 9. Матеја Мијатовић VII-5
 10. Миа Илић VII-5
 11. Предраг Пекеч VIII-1
 12. Илија Ивановић VIII-1
 13. Илија Јанковић VIII-2
 14. Тијана Панић VIII-2
 15. Катарина Симоновић VIII-3
 16. Матеја Мирчевски VIII-3
 17. Јована Ивковић VIII-4, записничар
 18. Анастасија Милосављевић VIII-4, председник
 19. Лазар Миловановић VIII-5, заменик председника
 20. Миљана Јевтић VIII-5
Ученички парламент ОШ "Бата Булић" труди се да побољша рад наше школе. Самим тим, ту смо да бисмо остварили и дискутовали о новим идејама ученика у сарадњи са надређенима у школи.
Анастасија Милосављевић, председник парламента.
У школској 2016/17. ђачки парламент чине:
 • Ана Миловановић VIII1, заменик председника
 • Теодора Стојановић VIII1, записничар
 • Иван Шћопуловић VIII
 • Алекса Фрајт VIII2
 • Немања Владисављевић VIII2
 • Никола Петровић VIII3
 • Дајана Јевремовић VIII3
 • Александра Крстић VIII4
 • Милица Цицовић VIII4, председник
 • Марина Гвоздић VII1
 • Теодора Новаковић VII1
 • Илија Јанковић VII2
 • Тијана Панић VII2
 • Валентина Марковић VII3
 • Лазар Стојановић VII3
 • Анастасија Милосављевић VII4
 • Вања Физер VII4
 • Софија Животић VII5
 • Милица Николић VII5

Ученички парламент ОШ "Бата Булић" се држи државног плана рада. Поред тога, трудимо се да сарађујемо са наставницима и реализујемо интересовања ученика. Ученички парламент је представник мишљења осталих ученика у школи и трудимо се да њихове ставове и иницијативе углавном спроведемо у дело, у сарадњи са надређенима у школи.
Милица Цицовић, председник парламента