ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Јавне набавке


 • Намирнице за школску кухињу:

 • Електрична енергија
 
 • Канцеларијски материјал и материјал за образовање

 • Екскурзија и настава у природи за школску 2015/2016. годину
 
 • JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA НАМИРНИЦА ЗA КУХИЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАТА БУЛИЋ“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2015/2016.
   
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА – ХРАНА, НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАТА БУЛИЋ“ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2016/2017.
позив за подношење понуде
конкурсна документацијаОдлуке о додели уговора за јавну набавку мале вредности  добара – храна, намирнице за ђачку кухињу за потребе Основне школе „Бата Булић“Петровац на Млави

 
Обавештење о закљученим уговорима  за јавну набавка мале вредности  добара – храна, намирнице за ђачку кухињу за потребе Основне Школе „Бата Булић“Петровац на Млави
 

                                             


 • Позив  за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. M1/04-2017
 • ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. М1/04-2017

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БР.  М2/04-2017  „КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ “

                   
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ-ПАРТИЈА 8

 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПАРТИЈА 8 ЈАВНА НАБАВКА број В2/04-2017
 • КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗОВАЊЕ   ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАТА БУЛИЋ“ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 • ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  (број ЈН В1/04-2017)
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   НАБАВКА ДОБАРА – рАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
 •  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ-ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,5,6,7,9  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број В2/04-2017


 
 • ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. М1/05-2018
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БР.  М2/05-2018, „КАНЦЕЛАРИЈСКИ материјал и материјал за образовање
 • ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ-ПАРТИЈА 8. – Екскурзија за ученике осмог разреда
 • ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА –  НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАТА БУЛИЋ“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЈАВНА НАБАВКА М3/05-2018 ОБЛИКОВАНA ПО ПАРТИЈАМА  ОД 1 ДО 5
 • ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
 • ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
 • ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ,ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,ЈАВНА НАБАВКА број В2/05-2-2019  
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА –  НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАТА БУЛИЋ“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
 • ЈАВНА НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ ЈНМВ БР. 1.1.2
 • ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ