ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Фото галерија

Ревија костима

Fashion show - 09. маја 2012. - Ученици од првог до осмог разреда заједно са својим наставницима, прелепим костимима дочарали су и приказали разне периоде англо-америчке културе, почев од праисторије, до модерног доба.
Огледни час у Великом Поповцу

3.4.2012. у истуреном одељењу у Великом Поповцу и Специјалном заводу Велики Поповац одржани огледни часови. Учитељи подручних одељења Мирјана Савић, Саша Милојковић, Весна Милосављевић, Радица Стевић и Владета Јоксимовић орагнизовали су заједничку, једнодневну тематску наставу под називом Исти а различити. Два часа су организована у просторијама школе а друга два часа у Специјалном заводу. Часовима - ликовној радионици - украшавање ускршњих јаја- присуствовали су и активно учествовали штићеници Завода.
Емоционална интелигенција

21. и 22. априла 2012. године у нашој школи одржан је семинар ''Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења''. Семинар је похађало 28 учесника - наставника у разредној и предметној настави. Водитељке семинара биле су Мирјана Тркуља и Смиљана Грујић, а институција која подржава овај семинар је Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије. Семинар је планиран Годишњим планом рада школе, а финансиран од стране локалне самоуправе. Током два пријатна дана упознали смо се са појмом и природом емоционалне интелигенције, принципима асертивне комуникације и имали смо прилике да то применимо на примерима из наше образовно-васпитне праксе.
Студијске посете

1. децембра 2011. наставници наше школе посетили су ОШ ''Исидора Секулић'' из Панчева. Том приликом разговарали су са психологом и наставницима модел школе о променама на нивоу целе школе које су обебеђивале развој инклузивне климе. Посетили су и часове на којима су видели моификације за децу са тешкоћама у учењу, снижених интелектуалних способности, са проблемима у читању, писању, рачунању, у пажњи и понашању. Разговор је обављен и са наставницома српског језика која је у предходној школској години модификовала наставу за два ученика која су радила по индивидуалном образовом програму и за које је прилагођавала завршни испит. Стечена искуства примењена су у припреми и реализацији огледних часова и свакодневној школској пракси у инклузиним одељењима.
Добра сарадња са родитељима - семинар

Реализован је дводневни семинар ''Добра сарадња са родитељима – Добро њима + добро деци = добро нама'' коме је присуствовало 30 учесника (28 наставника и два родитеља). На семинару наставници су добили корисне информације о различитим типовима ученика и родитеља и о техникама конструктивног решавања проблема. Знања стечена током семинара коришћена су при одржавању родитељских састанака у циљу ширења прихватања различитости и инклузивне праксе.
Деца са сметњама у развоју- семинар

Реализован је дводневни семинар ''Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи'' коме је присуствовао 31 наставник (наставници у разредној и предметној настави, стручни сарадници). Nаставници су добили важне информације и продубили своја искуства у циљу укључивања ученика из осетљивих група у образовни процес, што их је оснажило на почетку нове школске године. На крају семинара, у евалуационим листовима, већина наставника (29) изнела је свој став да су стекли знања и вештине потребне за успешно управљање инклузивним одељењем. Уједно, наставници – учесници имали су прилику да на овом семинару изнесу своје примере добре инклузивне праксе. Ови примери омогућили су водитељкама семинара увид у инклузивну политику и праксу школе, на основу чега је потекао предлог да школа буде једна од модел школа за инклузивно образовање (на територији Школске управе Пожаревац). Након тога, током новембра и децембра, 5 школа било је у студијској посети нашој школи (Велика Дренова, Велика Крсна, Лугавчина, Смољинац, Неготин).
Место под сунцем

Циљеви пројекта представљени на паноима у школском изложбеном простору.
Огледни час из српског језика

Наставница Мирјана Анђелић одржала је огледни час из српског језика.
Огледни час из биологије

Наставница Оливера Ђорђерђевић одржала је огледни час из биологије.
Огледни час из физичког

Наставник Срђан Илић и учитељица Љубица Радојковић одржали су огледни час из физичког васпитања са ученицима 1. и 7. разреда.