ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Engleski klub

U engleskom klubu, učenicima su dostupni internet, mini biblioteka sa stručnom i popularnom literaturom, TV za filmove na engleskom bez prevoda.